Početna                                                                                                                                                                                                                                                                                        

               . . . k a b i n e  z a  p u š e n j e . . .

 

O proizvodu Proizvodi Galerija Download Servis Kontakt

 

 

 

Model SP90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model SP140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model 2SP 140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SP90  SP140  2SP140
 Širina  180 cm  180 cm  310 cm
 Dubina  90 cm  140 cm  140 cm
 Visina  215 cm  215 cm  215 cm
 Broj osoba 3 10 

 

 

 

                                                                                                                   

                                                                         Industrijski model

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consualia d.o.o. je glavni zastupnik SmokeSolution ApS za Republiku Hrvatsku.

©2008 Consualia d.o.o.